„PROIECTE INTERVENȚII GAL PRIN POR / POCU CA URMARE A SELECȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ D.L.R.C. A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT”

0
273

Finanțare: Proiecte intervenții GAL prin POR/POCU ca urmare a selecției Strategiei de Dezvoltare Locală DLRC elaborată prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. POCU /137/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma)aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de masuri/operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Investiții aprobate:

– 3 terenuri sintetice, 3 parcuri

– 1 clădire de locuințe sociale

– 5 km asfalt – 22 străzi asfaltate:

Strada Privighetorilor, Strada Dudului, Strada Cătunul Morilor tronson 1, Strada Zaharia Stancu, Strada Marin Preda, Strada Mesteacănului 1-2, Strada Frasinului, Strada Cătunul Morilor tronson 2, Strada Micșunelelor, Strada Mihai Viteazul, Intrarea Carpați, Intrarea Bucegi, Intrarea Dacia, Intrarea Snagov, Strada Domirești, Strada Perișori, Strada Adierii, Strada Cincinat Pavelescu 1-2, Strada G. Topârceanu 1-6, Strada Traian, Strada George, Bacovia 2, tronsoane, Strada Alex Odobescu

Stadiu: GAL înființat ÎN 2017, SDL realizat – în desfășurare Apelul 1 și 2 de proiecte POR și Apelul 1 POCU

Data depunerii: Decembrie 2017

Se execută între 2021 – 2022

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here