„CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE MAI PUȚIN EXPLOATATE (BIOMASĂ) 0,99 MWe, 4MWt, ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT”

0
327

Finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 6, Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 6.1

Investiții aprobate:

– 34 de centrale cu încălzire pe peleți pentru instituții și clădiri publice

Stație de peleți

1 sistem de cogenerare pentru producerea de energie electrică destinată consumului public

– Alte investiții conexe

Stadiu: Depus, în Evaluare tehnico – financiară

Data depunerii: 30.12.2019

Se execută între: 2021 – 2022

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here