GAL SUS RÂMNICUL, al doilea GAL din România care a depus procedura de evaluare și selecție la MFE și MDRAP!

0
1076

GAL SUS RÂMNICUL este, începând cu data de 14 mai, conform informării MFE, AL DOILEA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ care și-a îndeplinit sarcina depunerii PROCEDURII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE!

Termenul, stabilit de către Ministerul Fondurilor Europene și MDRAP nu a fost însă respectat de către toate GAL-urile din țară, motiv pentru care sunt înregistrate întârzieri în avizarea procedurilor depuse. În data de 09 iulie, în urma întâlnirii de lucru de la sediul MFE, s-a evidențiat faptul că doar 19 din cele 45 de GAL-uri selectate spre finanțare și-au îndeplinit în termen această sarcină.

Depășirea acestui pas (Avizarea procedurilor) va însemna momentul mult așteptat al lansării CALENDARULUI FINANȚĂRILOR oferite prin GAL SUS RÂMNICUL, în îndeplinirea măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală destintă Zonelor Urbane Marginalizate.

Conform solicitărilor de clarificări din partea Comitetului de Selecție al MFE și MDRAP, GAL SUS RÂMNICUL a stabilit ca termen de lansare a Fișelor de proiecte – 01 septembrie 2019, dată la care ne dorim, în funcție de încadrarea în termen a finanțatorului, să demarăm procesul efectiv de acordare a fondurilor.

Evidențiem faptul că vor fi lansate cel puțin DOUĂ APELURI DE PROIECTE în comunitate, destinate atât sectorului public, cât și privat. Printre proiectele care vor fi implementate prin GAL se regăsesc măsuri pentru:

  • asfaltare străzi – 5 km;
  • montare stâlpi cu iluminat pe led și panouri fotovoltaice – 69 de stâlpi;
  • 3 terenuri multifuncționale de sport în zonele: Unitatea Militară, Stadionul Municipal și Alecu Bagdat;
  • Centru Integrat -Tineret și Agrement, Afaceri, Socio – Medical – Unitatea Militară;
  • Bloc de locuințe sociale (fostul internat al Liceului Agricol – Anghel Saligny);
  • 6 parcuri în ZUM;
  • finanțarea a 25 de noi afaceri în comunitățile marginalizate;
  • măsuri de ocupare: stagii de ucenicie, internship, voluntariat, angajare, cursuri de formare profesională, ș.a.;
  • măsuri educaționale: a două șansă, școală după școală, consiliere de tip părinte – elev – profesor, parteneriate pentru educație;
  • alte măsuri.

Grupul de Acțiune Locală, care a luat ființă în anul 2017, va reprezenta în perioada următoare unul din cei mai importanți poli de finanțare a unor investiții integrate în Râmnicu Sărat, cu măsuri finanțate prin POR și POCU, atât în actuala proiecție financiară 2014 – 2020, cât, mai cu seamă, în viitoarea perioadă de programare, 2020 – 2027, când 60% din finanțări vor fi alocate mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Proiectele GAL SUS RÂMNICUL vor începe în mod efectiv, cel mai devreme în noiembrie 2019 și se vor desfășura până în anul 2023.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here