Râmnicu Sărat, peste 40 de investiții pregătite, în special din fonduri europene!

0
1187

Pentru Municipiul Râmnicu Sărat perioada 2016 – 2019 a reprezentat un demers continuu de accesare a fondurilor structurale care să vină în întâmpinarea nevoilor râmnicenilor, pe de o parte, și pe de altă parte care să răspundă oportunităților de finanțare lansate prin diferitele Programe Operaționale. Acestora li se adaugă o serie de proiecte susținute din fonduri locale, ce își propun soluționarea unor probleme urgente (de mediu, în special) precum și asigurarea condițiilor de bază pentru realizarea investițiilor din fonduri europene (ex: extinderea rețelelor de iluminat și gaze). Sunt peste 40 de obiective de investiții abordate în mod centralizat în cadrul proiectelor care astăzi sunt fie în etapa de implementare, fie în precontractare, în evaluare sau pe cale de a fi depuse.

Atragerea de fonduri externe înseamnă, totodată, un drum lung, proceduri multiple, competitivitate, termene și așteptare, însă pe care Râmnicu Sărat a pornit cu încredere, din dorința de a face din orașul nostru locul în care râmnicenii își doresc să trăiască.

În continuare, vă prezentăm câteva din proiectele importante demarate:

Proiect 1: „Amenajare de spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extinderee Slam Ramnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea”

Finanțator: POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5. Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii: 5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarea oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului – 2 parcuri amenajate, prevăzute cu sisteme de irigare automata, 2 locuri de joacă, 2 terenuri sintetice, zone pietonale

Valoare: 5.984.840 Lei

Stadiu: Aprobat, În implementare

 

Proiect 2: „Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES”

Finanțator: POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 3 –Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, OS 3.2 – MOBILITATE URBANA

Rezultate așteptate:

– 15 străzi asfaltate
– 8 mijloce de transport electric
– 1 depou dotat cu: service, spălătorie, zonă parking, zonă așteptare, birouri, ș.a.
– Stații de încărcare a bateriilor electrice
– Sistem de E-ticketing: plată prin sms, echipamente de emitere
– electronică a biletelor, taxatoare electronizate
– 12 stații de așteptare complet reabilitate, dotate cu sistem de afișaj electronic
– 18 rastele pentru biciclete amplasate
– 180 de biciclete
– Piste pentru biciclete în cartierele: Bariera Focșani, Extindere Slam Râmnic, Anghel Saligny și Alecu Bagdat.

Valoare: 45.000.000 lei

Stadiu: în evaluare tehnico – financiară

 

Proiect 3: „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta din Municipiul Ramnicu Sarat”

Finanțator: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Rezultate așteptate:

– se vor reabilita cele două săli de sport
– se vor reabilita ambele corpuri ale Colegiului vor fi dotate laboratoarele și sălile de clasă cu mobilier
– va fi complet reorganizat terenul de sport din spate, și va fi construit un teren multisport și o pistă pentru alergare

Valoare: 18.498.065 lei

Stadiu: Aprobat, în implementare

 

Proiect 4: „Modernizare si extindere Scoala gimnaziala „Dr. Ilie Pavel” din Municipiul Ramnicu Sarat

Finanțator: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Rezultate așteptate:

– reabilitarea și extinderea clădirii cu două etaje și dotarea sălilor de clasă

Valoare: 4.085.845 lei
Stadiu: Aprobat, În implementare

 

Proiect 5: Închiderea depozitului neconfort de deșeuri periculoase al SC FERMIT SA

Fonduri Locale

Stadiu: Finalizat

 

Proiect 6: Amenajare teren cu suprafață sintetică pentru antrenament în Mun. Rm. Sărat

Fonduri locale și colaborarecu Federația Română de Fotbal

Stadiu: în implementare

 

Proiect 7: Servicii publice de calitate oferite de administratia publica locala a Municipiului Ramnicu Sarat
Finanțator: PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATI, POCA/333/2/1 INTRODUCEREA DE SISTEME SI STANDARDE COMUNE IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA CE OPTIMIZEAZA PROCESELE ORIENTATE CATRE BENEFICIARI IN CONCORDANTA CU SCAP
Rezultate: – 5 cursuri de formare a angajaților din administrația locală pentru 81 de persoane
Valoare: 488.892 Lei
Stadiu: Aprobat, În implementare

Proiect 8: Proiecte interventii GAL prin POR/POCU ca urmare a selectiei Strategiei de Dezvoltare Locala DLRC.
Proiecte interventii GAL prin POR/POCU ca urmare a selectiei Strategiei de Dezvoltare Locala DLRC elaborata prin PROGRAM OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA. POCU /137/5/1/Reducerea numarului de comunitati marginalizatr (roma si non-roma)aflate in risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
Rezultate așteptate:
– 3 terenuri sintetice
– 3 parcuri
– 5 km asfalt
– 1 Centru de agrement
– 1 centru socio – medical realizat la Unitatea Militară
– 1 centru de primire persoane vârstnice, centru de zi, centru de incluziune socială, realizat în cadrul clăridii fostului Internal al Liceului Agricol din cart. Anghel Saligny
– 300 de râmniceni din cartierele mărginașe în cursuri de formare, stagii de practică și ucenicie
– vom sprijini mediul de afaceri prin facilitarea creării zone de afaceri în incinta Unității Militare
– Alte măsuri integrate
Valoare: 31.287.584 Lei
Stadiu: Aprobat, În prima etapă de implementare

Valoarea totală a proiectelor depuse spre finanțare prin diferite fonduri, aflate în diferite stadii, este de aproximativ 40 de milioane de euro.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here