Comunicat de presă – Reuniţi pentru Europa, un plus pentru comunitate / To EU+, Râmnicu Sărat, 20 iunie 2018

0
524

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “SUS Râmnicul” implementează în perioada 20 iunie 2018 – 19 octombrie 2019 proiectul de dialog structurat “Reuniţi pentru Europa, un plus pentru comunitate” (To EU+), cu număr de referinţă: 2017-1-RO01-KA347-048981, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus Plus, acţiunea cheie 3 (KA3), cu suma de 44.390 euro.

Ideea proiectuluia plecat de la problema că tinerii ce provin din cartierele marginalizate ale Municipiului Râmnicu Sărat nu sunt implicaţi şi incluşi în programele de educaţie şi în viaţa comunităţii, spre deosebire de ceilalţi tineri ce provin din zonele centrale ale oraşului.

Scopul proiectului este de a facilita participarea activ-cooperativă a tinerilor râmniceni (marginalizaţi şi nemarginalizaţi) la viaţa comunităţii, în contextul participării în comun la procesul democratic, prin instrumente ale dialogului structurat.

Grupul ţintă, implicat în cadrul a 12 consultări publice de dialog structurat, este format din 700 de tineri şi 50 de factori de decizie/experţi.

Obiectivele proiectului, pentru atingerea scopului propus, sunt:
O1. Creşterea nivelului de informare pentru 700 de tineri râmniceni (marginalizaţi şi nemarginalizaţi) cu privire la situaţia actuală a comunităţii şi oportunităţile de dezvoltare în contextul coeziunii/incluziunii sociale, pe o perioadă de 16 luni.
O2. Creşterea nivelului de cooperare între 700 de tineri şi 50 de factori de decizie/experţi din Râmnicu Sărat, în vederea dezvoltării comunitare la nivel social, prin utilizarea metodelor şi instrumentelor de dialog structurat, pe parcursul a 16 luni.
O3. Creşterea nivelului de reprezentare a celor 700 de tineri şi 50 de factori de decizie din Râmnicu Sărat, în contextul alegerilor europarlamentare din 2019, prin crearea unei structuri cu rol de coordonare a procesului decizional pe componenta socială, pe parcursul a 16 luni de activităţi.
O4. Creşterea nivelului de implicare coezivă a 700 de tineri şi 50 de factori de decizie/experţi din Râmnicu Sărat, în vederea realizării unor documente strategice în domeniul social, aplicabile în relaţia tineri – factori de decizie, care să fundamenteze procesul participării la procesul democratic – activ, pe parcursul a 16 luni de activităţi.

Tematici europene abordate prin proiect:
1. Accesul persoanelor dezavantajate
2. Cetățenie europeană, conștientizare UE și democrație
3. Incluziune, egalitate

Activităţile proiectatea se derula în cadrul proiectului sunt:
A1 Conferinţa publică “Râmnicu Sărat un mediu incluziv?!”
A2 Cafeneaua publică “Stereotipuri şi prejudecăţi în comunitatea râmniceană”
A3 OST “Oportunităţi actuale de implicare integrată în procesul tânăr-comunitate-decizie”
A4 Consultare publică – “Tineri marginalizaţi, de la excluziune la dezvoltare personală şi profesională”
A5 Cafenea publică – “De la tânăr dezavantajat la responsabilitate civică şi socială”
A6 Consultare publică – “De la competențe la oportunităţi”
A7 Consultare publică judeţeană – “Factori interni şi externi privind apariţia segregării tinerilor marginalizaţi”
A8 Conferinţa de lucru – “Gândire programativă privind viitorul incluziunii sociale şi a participării active la viaţa socială a tinerilor din Râmnicu Sărat”
A9 Consultare publică – “EU Cetăţean”
A10 Consultare Publică – Seminar – “Râmnicu Sărat, rezumat al politicilor publice, strategiilor locale și transpunerea în documente programative”
A11 Conferinţa de lucru – “PLATFORMA PROGRAM DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT în contextul dialogului structurat: 2019 – 2022”
A12 Conferinţa motivaţionala – “Comunitatea râmniceana, un mediu incluziv şi proactiv”

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt:
• Un nivel ridicat de coeziune socială prin integrarea tinerilor marginalizaţi;
• Capacitate crescută de analiză şi consultare cross-sectorială în probleme de tineret;
• Mecanisme funcţionale ale dialogului structurat;
• Tineri implicaţi, participanţi la decizie şi procesele democratice, viitori lideri ai comunităţii;
• Creşterea nivelului de reprezentativitate a tinerilor;
• Publicaţia “Râmnicu Sărat un mediu incluziv”
• Pagina de facebook To EU+ / GAL SUS Râmnicul
• Comitetul de iniţiativă privind dialogul structurat, implicarea socială şi civică;
• Plan de activităţi privind politicile publice locale de consolidare si incluziune a comunităţii marginalizate a Municipiului Râmnicu Sărat;
• Platforma program de incluziune socială a Municipiului Râmnicu Sărat, în contextul Dialogului Structurat: 2019 – 2022.

Mai multe informaţii puteţi obţine la adresa de e-mail: office@galsusramnicul.ro

Echipa GAL SUS Râmnicul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here